Den beste veien til å skaffe seg et lån på dagen

 

Av og til oppstår et pengebehov raskt og uforventet. Dette kan blant annet være på grunn av uforutsette utgifter til regninger, tannlegebehandling eller fordi du ønsker å kjøpe noe spennende til deg selv eller til din kjære.

En vanlig lønn strekker ikke alltid til alt man skulle ønske, og dersom et oppstår behov for litt ekstra penger å rutte med, er det fint å vite at det går an å låne disse pengene. I det følgende skriver vi litt om de aktuelle mulighetene man har for å skaffe seg et lån på dagen.

Låne penger av familie og venner

Har man gode venner eller familie som man vet har litt ekstra å rutte med, kan det være smart å høre med disse om de har muligheten til å låne deg penger i en liten periode. Har står man selvfølgelig fritt til å avtale om man skal betale renter av lånet og når pengene skal betales tilbake.

Når man låner penger av venner eller familie, kan det være lurt å skrive en låneavtale som sikrer begge parter. Det finnes mange ulike låneavtaler for lån mellom private parter som man kan laste ned på nettet. Viktige punkter å ha med i en slik låneavtale er blant annet følgende:

  • Lånebeløp og formål.
  • Om det skal stilles sikkerhet i form av pant for lånet.
  • Hvordan utbetaling skal skje, og til hvilken bankkonto.
  • Om det skal skrives et gjeldsbrev for lånet.
  • Om lånetakeren skal betale renter, hvor store disse rentene skal være og om andre omkostninger skal dekkes av lånetakeren.
  • Hvordan og når tilbakebetaling skal skje (f.eks. avdrag eller full innfrielse).
  • Hva som skal skje ved mislighold av lånet.

Dersom man låner penger av venner eller familie, bør man sørge for at man overholder låneforpliktelsene sine. Ingenting kan ødelegge familieforhold eller vennskap som en person som ikke betaler tilbake penger man har lånt.

Lån på dagen hos en profesjonell lånetilbyder

Mange synes det er flaut å spørre venner eller familie om lån. Det er derfor godt å vite at det er en rekke profesjonelle lånetilbydere der ute som har spesialisert seg på å gi lån på dagen. I 2016 er det også mulig å søke om slike lån via nettet, noe som gjør søknadsprosessen både rask og effektiv.

De mest kjente lånetilbyderne som gir lån på dagen er blant annet OppFinans, YaBank, Santander, KomplettBank, Aconto og BankNorwegian.

Det finnes i tillegg mange ulike lånemeglere hvor man kan sende inn en felles søknad, og hvor man kan få lånetilbud fra mange ulike banker. Mest kjent her er kanskje Lendo.

På grunn at av søknadene sendes på nett, går søknadsprosessen veldig raskt, og man får normalt tilbud om lån på dagen dersom man oppfyller vilkårene. Pengene blir også utbetalt veldig raskt når man får godkjent sin lånesøknad.

Hvilke krav stiller lånetilbyderne?

For å få lån på dagen må man normalt være over 20 år. I tillegg må man kunne vise til en fast inntekt. Hvor stor denne inntekten må være varierer, men ofte stilles det krav om at inntekten i hvert fall er på minst 200 000 kroner i året. I tillegg må man kunne dokumentere at man er kredittverdig. Har man en dårlig betalingshistorikk, eller er registrert med betalingsanmerkninger, er det vanlig at lånesøknaden avslås.

Bankene gjennomfører en vanlig kredittsjekk, men søkerne må normalt også være forberedt på å måtte sende inn siste års selvangivelse og de siste to lønnsslippene. Dokumentasjonen sendes inn elektronisk, gjerne ved å laste opp vedlegg på lånetilbydernes egne nettsider.

Grunnen til at denne dokumentasjonen kreves, er at denne typen lån normalt gis uten krav til sikkerhet. Lånetilbyderne får derfor ikke sikkerhet ved pant i f.eks. bolig eller bil, og de må være sikre på at søkerne er gode betalere.

Selve søknaden signerer man normalt med BankID, og dersom lånet søknaden godkjennes vil pengene raskt ble utbetalt til det kontonummeret man oppgir.

Lån på dagen til å refinansiere andre lån og kredittkort

Mange lånetilbydere tilbyr også lån til refinansiering av andre smålån og kredittkort. I disse tilfellene blir ikke lånet utbetalt direkte til ens egen bankkonto, men lånetilbyderen betaler ned søkerens utestående kreditt hos andre aktører.

Det er gjerne lettere å få innvilget søknad om lån til refinansiering fordi man i prinsippet ikke låner mer penger som gir økt gjeld. Man flytter bare gjelden sin over til en annen aktør.

Lån på dagen til refinansiering er en fin måte å kvitte seg med mange smålån som gjør økonomien uoversiktlig. Man får en aktør å forholde seg til, og man oppnår som regel mye bedre rentebetingelser enn man hadde på sine tidligere smålån.

Hva er renten på lånet?

Dersom man søker om lån på dagen uten sikkerhet, bør man være klar over at renten normalt er en del høyere på disse lånene enn f.eks. på boliglån eller billån hvor man stiller sikkerhet i form at pant i boligen eller bilen. Grunnen til dette er at bankene tar en større risiko når de låner deg penger uten sikkerhet.

Hvor store rentene er varierer fra lånetilbyder til lånetilbyder, men det er viktig å være klar over at den viktige renten er den effektive renten. Det er denne renten som faktisk viser deg hva lånet vil koste når man iberegner alle kostnader ved lånet. Den effektive renten er som regel høyere enn den nominelle renten. Lånetilbyderne plikter i sin markedsføring å opplyse tydelig hva den effektive renten er, og hvor mye lånet vil koste deg.