Forbrukslån fra OPP Finans som egenkapital

I dagens boligmarked er det vanskelig for spesielt nyutdannede å få innpass. Boligprisene er høye, og kravene til egenkapital blir derfor ofte uoverkommelige for mange. De som har bemidlede foreldre som kan hjelpe til med investeringen, har en langt enklere vei til sin første bolig. For andre er forbrukslån eller lignende finansiering, eneste mulighet. Her er det du trenger å vite om denne finansieringsmetoden.

Krav til egenkapital

I dag må du stille med minimum 15% av kjøpesummen som egenkapital når du skal kjøpe ny bolig. For en leilighet som koster 3 millioner, utgjør dette hele 450 000 kroner. Dersom du ikke kan låne dette billig av foreldre, arbeidsgiver eller andre, er forbrukslån som regel den beste, eller eneste, løsningen. OPP Finans har en øvre lånegrense på 500 000 kroner, noe som gir mulighet for å låne hele egenkapitalen til boligkjøp inntil cirka 3,3 millioner.

Har du deler av egenkapitalen oppspart, for eksempel gjennom BSU-ordningen, vil du ha mulighet til å investere i enda dyrere bolig enn nevnte sum.

Forbrukslån som egenkapital

Forbrukslån uten sikkerhet fra OPP Finans kan brukes til det du selv ønsker. Derfor er det ingenting som tilsier at du ikke kan bruke pengene til egenkapital. Likevel er dette en finansieringsløsning som ikke er den mest gunstige. Rentene på et forbrukslån, er betydelig høyere enn på et boliglån, selv om du får de beste betingelsene. Da sier det seg selv at denne delen av boligfinansieringen, er den du bør prioritere å betale ned først.

For mange er det en løsning å søke om avdragsfrihet på både selve boliglånet, og et eventuelt studielån, mens man betaler ned raskest mulig på forbrukslån som inngår i egenkapitalen. Deretter gjenopptar man avdragene på de andre lånene. Lånet med de høyeste rentekostnadene bør alltid prioriteres først.

You haven't connected an Adservice account on the setting page - please connect your Adservice account and try again.
Posted in Artikler