Forskjellen på nominell og effektiv rente

Dersom man vurderer å ta opp et forbrukslån eller skaffe seg et kredittkort er det viktig at man tenker over renter. Bankene opererer med to ulike rentebegreper: nominell rente og effektiv rente. Disse to begrepene kan forvirre, men det er enklere å sette seg inn i forskjellen enn man kanskje skulle tro.

Renten er enkelt forklart kostnaden ved å låne penger. Når bankene låner bort penger tar de en risiko som de ønsker å få betalt for. Derfor må lånetakere betale renter. Renten er altså ekstrakostnadene som må betales tilbake i tillegg til selve beløpet man låner.

Renten oppgis normalt i prosent per år, og størrelsen på renten avgjøres av hvor mye banken vil tjene på å låne penger av deg, hvor mye banken vil ha betalt for risikoen for å låne deg penger og hvor mye banken tar for å låne penger for å sikre seg mot den generelle inflasjonen i samfunnet.

Begrepene nominell og effektiv rente har ikke samme innhold, og det er det viktig å være klar over.

Den nominelle renten kan anses som grunnrenten. Denne grunnrenten (eller pålydende rente) tar ikke med utgiftene du har ved og faktisk ta opp lånet. Den nominelle renten er derfor ikke representativ for hva du som lånetaker faktisk må tilbakebetale.

Den effektive renten er renten som viser hva du som lånetaker faktisk må betale, og denne renten inkluderer alle kostnader du har ved å ta opp lånet. Den effektive renten kan dermed forklares som summen av den nominelle renten pluss alle lånegebyrer, dvs. termingebyrer, fakturagebyrer og etableringsgebyrer. Det er den effektive renten som avgjør hvor mye du faktisk må betale tilbake når du tar opp lån. Det er derfor denne renten som er viktig å sammenligne når man vurderer et låneopptak.

Størrelse på den effektive renten varierer med hvorvidt lånet er usikret (forbrukslån) eller om banken har sikkerhet i f.eks. bolig. Når det er lavere risiko for banken å låne deg penger (fordi de f.eks. har sikkerhet med pant i bolig), vil også renten bli lavere. I tillegg varierer størrelsen på den effektive renten med hvor lang løpetid man har på lånet, hvor mange terminer man har på lånet per år m.m.

Vær derfor oppmerksom på den effektive renten dersom du vurderer å søke om forbrukslån eller kredittkort. Dette er den faktiske kostnaden på lånet ditt.

You haven't connected an Adservice account on the setting page - please connect your Adservice account and try again.
Posted in Artikler