Krav til forbrukslån fra OPP Finans

Forbrukslån uten sikkerhet er blitt en vanlig måte å skaffe seg raske penger på. Slike lån kan brukes til akkurat hva du vil, og du trenger ikke stille med sikkerhet. Det at pengene kommer på konto raskt og smertefritt, er kanskje den viktigste faktoren for slike låns popularitet. OPP Finans tilbyr et av de aller beste forbrukslånene i så måte. Rentebetingelsene er gode, og lånesummene strekker seg fra 10 000 kroner og helt opp til 500 000 kroner.

Skal du søke om forbrukslån, er dette en av bankene du burde vurdere.

Hvordan få forbrukslån fra OPP Finans?

Kravene for å få forbrukslån fra OPP Finans er noenlunde de samme som i andre banker. For å søke, må du være over 21 år. Inntekten din må være over 200 000 kroner per år, og du må ha en noenlunde stabil personlig økonomi. Det aller viktigste er at du ikke har pågående inkassosaker eller registrerte betalingsanmerkninger. Dette er minstekravene for å få lån fra OPP Finans.

Alle som søker om forbrukslån blir kredittvurdert av banken. Denne vurderingen bestemmer ikke bare om du får lån, men også hvilke rentebetingelser du får.

Dersom du får avslag

Det kan være flere årsaker til at du får avslag på søknaden din. Dersom du møter kravene fra OPP Finans, vil du kanskje også kunne oppleve å få et tilbud om forbrukslån på en mindre sum enn det du søkte på. Dette er ut i fra en helhetsvurdering banken foretar.

Et avslag som skyldes inkassosaker eller betalingsanmerkninger, er det i utgangspunktet vanskelig å gjøre noe med. Vårt råd er at du kvitter deg med slike saker så raskt du kan. Husk at registrerte betalingsanmerkninger skal slettes så snart gjelda det er snakk om er oppgjort i sin helhet. Det anbefales at du selv sjekker at anmerkningen er slettet i slike tilfeller. Når saken er ute av verden, er det gode muligheter for at du får ja på neste søknad.

You haven't connected an Adservice account on the setting page - please connect your Adservice account and try again.
Posted in Artikler