Slik skaffer du deg lån hurtig

Det finnes en rekke alternativer dersom du vil skaffe deg et lån hurtig og smertefritt. Mange banker er spesialister på denne typen finansiering. Felles er at de gir deg svar på søknaden i løpet av noen minutter, stiller ingen krav til sikkerhet, og er raske med utbetalingen av lånet, så snart en låneavtale er inngått.

Dersom det haster med å skaffe penger, bør du gå frem slik vi anbefaler her:

Gjør dette for å få lån hurtig

Bankene foretar alltid en kredittsjekk før de gir deg svar. Denne delen av prosessen er det som går raskest. Finner de deg kredittverdig, kan det godt hende du får svar innen en time etter at du søkte. I svaret vil du da få et tilbud, der rentebetingelsene er bestemt ut i fra din kredittscore. For å få et lån hurtig utbetalt, er du avhengig av at du søker tidlig på en ukedag. Søker du på kveld eller i helg, får du normalt ikke svar før første påfølgende virkedag.

Dersom du slår til på tilbudet, fremskaffer påkrevd dokumentasjon (lønnsslipp og selvangivelse), vil banken utbetale pengene så snart de kan. Normalt tar dette 2 til 3 dager fra tidspunktet du søkte, men vi kjenner til mange tilfeller der pengene ble utbetalt samme dag som søknaden ble sendt inn.

Kan jeg innfri lånet når som helst?

Selv om du har høy kredittscore og får gode rentebetingelser, er raske forbrukslån dyrere enn for eksempel boliglån (men samtidig billigere enn kreditter). Derfor lønner det seg alltid å innfri denne typen lån hurtig. Du har full rett til å betale inn mer på lånet enn det som avtales innledningsvis, og kan også innfri hele lånet på en gang, dersom du skulle få midler til det. Det er som regel ingen ekstra kostnader tilknyttet en slik innfrielse av lånet.

You haven't connected an Adservice account on the setting page - please connect your Adservice account and try again.
Posted in Artikler